Vrijwilligers

De exploitatie en het onderhoud wordt volledig uitgevoerd door vrijwilligers.

De vrijwilligers zijn organisatorisch ingedeeld in diverse commissies. Een vrijwilliger kan deel
uitmaken van meerdere commissies.

Barcommissie
De leden van de barcommissie bemannen op toerbeurt de bar en zorgen voor de catering op de
tijden dat de verenigingen hun clubavond, repetitie, uitvoering of concert hebben.

Schoonmaak- en tuinliedencommissie
Deze personen zorgen er in teamverband voor dat het gebouw en de tuin keurig netjes zijn.

Bouw- en Adviescommissie & Commissie Reparatie & Onderhoud
Deze mensen dragen zorgen voor groot- en klein onderhoud, waarbij het
Meerjarenonderhoudsplan een leidraad geeft.

PR-commissie
De commissie publiciteitszaken zorgt voor fondswerving, ondersteunt de publiciteit rondom de
theaterprogrammering, geeft de theaterkrant uit en onderhoudt deze website.
Tevens organiseert de commissie Het Groot Dictee van Rozenburg.
E-mail redactie theaterkrant

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie is verantwoordelijk voor de theaterprogrammering. Tevens organiseert
zij in samenwerking met het bestuur de overige activiteiten: nieuwjaarsreceptie, de Dag van de
Amateurkunst, Feest voor de vrijwilligers, de Opening van het Theaterseizoen,
de Boutmiddag, etc.

Misschien bent u na het lezen van bovenstaande enthousiast geworden en wilt u zich ook
aanmelden als vrijwilliger. Dat kan middels een e-mail aan de beheerder